Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

TUIDAY BOMNE!TUIDAY_BOMNE
Sáng sáng dậy lo chăm tưới hoa
Đêm về vẫn thấy chưa hề già
Cứ dăm bảy bữa lại làm được
Tóc có thay màu em chẳng xa
Nghèo khó thanh cao bè bạn quý
Giàu sang khệnh khạng người xa ta
Hè qua sen cúc vẫn khoe sắc
Thu đến chim vui rộn rã ca.