Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

CHÍ TRAI

Chí trai thỏa sức chốn hồng trường
Đâu phải bận lòng với nhớ thương
Lận đận nửa đời lo học vấn
Long đong thân phận kẻ đơn phương
Ngước lên sao thấy cao xanh thế
Cúi xuống chao ôi họa chẳng lường
Thế nước lâm nguy do bọn chúng
Đè đầu cưỡi cổ toàn dân thường.
Thienkhuc@