Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

VINA THỜI @

VINA THỜI @
Thời buổi tiên tiền thật chán chường
Công quyền một lũ thấy tầm thường
Quanh năm tìm cách moi ngân sách
Suốt tháng chỉ lo Bác dẫn đường
Thời thế cái gì mua bán cả
Chức quyền bổng lộc quyết không nhường
Vài năm lên chức là huề vốn
Thống khổ mặc dân chúng chẳng thương.

Thienkhuc@
(Ảnh internet _ Giống trụ sở HĐND  tỉnh không các bạn)