Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

KIẾP NGƯỜI

KIẾP NGƯỜI
Nhân sinh một kiếp lắm u sầu
Mới thấy luân hồi nhiều khổ đau
Sinh, lão vừa đây đã bệnh, tử
Niềm vui trần thế được bao lâu
Cứ thanh thản sống cho tròn kiếp
Câu lệ mà chi chỉ đục ngầu
Xa riết đến thời gần mãi mãi
Để ngày cũng giống như đêm thâu.
Thienkhuc@

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

CẢM THÁN

CẢM THÁN
Vắng mây cảm giác trời quang nhỉ
Trời đất như vầy tuyệt lắm ta
Nhìn thoáng cái gì trong suốt cả
Ngó hoài mới rõ còn đen nha
Tưởng đời sẽ đổi từ ngày đó
Đâu biết được nay muốn vỡ òa
Ngày ấy ôi sao mà khí thế
Bây giờ ngẫm lại thấy buồn ha.

Thienkhuc@(viết cho ngày 2/9)