Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013CHÁN CHỬA!

Chửa chi anh đã vội cho ra
Em bảo anh rồi cứ thả ga
Chờ đợi phút giây này biết mấy
Mong sao sung sướng đến khi già
Đếm ngày mới biết kỳ hưng phấn
Mỗi tháng đôi lần em muốn ca
Anh nhớ chăm lo cho mạnh khỏe
Vậy mà anh chỉ làm qua loa.